Dogodki 2019

*Koledar sestavljajo dogodki potrjeni do vključno 6.12.2018.

Spletne strani dogodkov po regijah so:

PORTOROŽ:

www.novoletniskokvmorje.eu

www.oceanlavaparenzana.eu

www.sportoroz.eu

LJUBLJANA:

www.ljubljanica.net

CELJE, VELENJE:

www.fatburn.si

MARIBOR

www.mbsportfest.eu